Så vill vi ha det …

Vi kom fram till hur vi vill ha det i klassrummet.

 

Hur vill vi ha det?

Vi vill ha det tyst när vi jobbar.

Vi räcker upp handen när vi behöver hjälp.

Vi ska tänka på att vara snälla mot varandra.

Vi vill ha arbetsro.

Om vi behöver en paus så säger vi det till Cissa eller Diana.

Vi blir tysta när vi går igenom dörren.

Vi hjälps åt att städa i klassrummet.

Vi är rädda om alla sakerna på skolan.

Vi går inomhus.

Vi säger till om vi måste gå ut ur klassrummet.

Vi vill inte att någon gör oljud på rampen utanför vårt fönster när vi jobbar.

Skolstarten

Äntligen har skolan börjat!

Vi har målat namnskyltar och släppt ballonger.

Sjungit Alfabetssånger, hittat grodor, sorterat olika föremål, lekt tåglekar och mycket mera! Full fart från första start med andra ord!

 

Jag lägger ut månadsbladet här på måndag.